văn hóa ứng xử của việt

Người Việt và văn hóa ứng xử của người Việt

net-dep-van-hoa-giao-tiep-ung-xu-cua-nguoi-viet_02

Nói đâu xa, vụ “xả nước thải sông Thị Vải”, hay Vina Shin, Vina Line…là những ví dụ điển hình cho văn hóa ứng xử