văn hóa ứng xử của người mỹ

Văn hóa ứng xử văn minh của người Mỹ

net-van-minh-trong-van-hoa-ung-xu-cua-nguoi-my-1

 Các bác sĩ khám bệnh rất tận tình, nói chuyện nhỏ nhẹ với người bệnh. Đặc biệt, ở các bệnh viện ở Mỹ, hiếm thấy