văn hóa đi thang máy

Đi thang máy cũng cần có kỹ năng

van_hoa_ung_xu_cua_gioi_tre_trong_thang_may

Nếu đứng ở vị trí bảng điều khiển, hãy bấm giữ nút đóng/mở khi có người vào/ra. Đặc biệt, nếu đến tầng trên cùng hoặc