làm sao để có eq

Những thói quen của người có trí tuệ cảm xúc cao

vui-ve

Họ luôn học hỏi từ các thất bại trong quá khứ và áp dụng những kinh nghiệm này vào các hành động trong tương lai.

Muốn thành công cần có trí tuệ cảm xúc

7-thoi-quen-cua-nguoi-co-tri-tue-cam-xuc-eq-cao

Họ không bao giờ nhìn nhận vấn đề một cách rập khuôn hay phán đoán tình huống quá vội vàng. Họ luôn sống chân thành