làm gì trước khi vòng vấn

Hành động khiến bạn mất điểm với nhà tuyển dụng

thu-cam-on

Nhà tuyển dụng cũng khó có thể lựa chọn những ứng viên không muốn cống hiến cho công ty. Bạn có hồ sơ ấn tượng,