hành vi của người có trí tuệ cảm xúc

Dấu hiệu cho thấy bạn là người có trí tuệ cảm xúc

eq-iq

Việc ngủ đủ giấc sẽ khiến não được “sạc pin”, sắp xếp lại ký ức trong ngày xem nên giữ lại và loại bỏ điều