đưa danh thiếp ở nhật

Những điều đơn giản nhưng được coi là khiếm nhã ở Nhật Bản

20150811110204-1

Theo như hình minh họa, thì bạn phải đưa danh thiếp bằng cả 2 tay, chữ trên thiếp phải thuận chiều với người nhận, trước