cách tuyển dụng

Câu trả lời giúp bạn ăn điểm khi phỏng vấn

phong-van-xin-viec

Mẹo ở đây là bạn không nên trả lời quá thông minh hay quá kém cỏi so với khả năng thực của mình. Bạn nên